Kullanım Koşulları | En Ucuz Oyun Hesapları / En Uygun E-Pinler

Kullanım Koşulları

GameBurada Kullanım Şartları


    Lütfen www.gameburada.com sitemizi kullanmadan önce site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Burada yazılan şartlar, www.gameburada.com sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.


    www.gameburada.com sitemizi ziyaret ettiğiniz ya da üye olduğunuz andan itibaren; aşağıda yazılı olan tüm şartları / sözleşmeleri okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, hükümleri kabul ettiğinizi ve bütünüyle onayladığınızı beyan / kabul etmiş sayılırsınız.


    1. Taraflar ve Sözleşme/Şartlar Konusu

    İşbu kullanım şartları ile birlikte sözleşmeyle atıfta bulunulan GameBurada Kullanım Şartları (bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır), GameBurada ile Site ’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı 'nın Site 'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.


    Üye, Site 'ye kayıt olarak, Sözleşme'nin tamamını okuyup, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


    GameBurada: GameBurada.Com isimli alan adını temsil eden TOYGAR MAH. PARK_2 SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 3 KARESİ BALIKESİR 10020 adresinde bulunan CNK BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED şirketidir.

    

    Üye: GameBurada üzerinde üyelik oluşturmuş gerçek veya tüzel kişidir. Üye listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde GameBurada ’ya üye olmuş ve GameBurada ’nın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. GameBurada ’ya üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.


    GameBurada adına her türlü www.gameburada.com üzerinden sunulan hizmetler, GameBurada tarafından sağlanmaktadır. GameBurada adına kullanılan her türlü www.gameburada.com ‘da yer alan veya alacak olan bilgileri, görselleri, fiyatları, ürün çeşitlendirmelerini, kampanya ve indirimleri veya her türden içeriği ve işbu Kullanım Şartları ’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. İşbu koşullar için yapılacak değişiklikler, www.gameburada.com sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren ilgili siteyi ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır.


    İşbu Kullanım Şartları için hiçbir kullanıcı; şartların değiştirilmesi, güncellenmesi veya yayından kaldırılmasını tek taraflı talep edemez. GameBurada değişiklik taleplerini; e-mail, posta veya kargo ile yazılı ve imzalı olarak gönderildiğinde dikkate alır. Fakat bu konudaki rızasını kimse ile paylaşmaz, yetki devri yapmaz. Alınan taleplere cevap verme zorunluluğu da bulunmamaktadır.


    İşbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, Üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak GameBurada tarafından yapılmış bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanım Şartları 'nın hükümlerini kabul etmekle www.gameburada.com içinde yer alan kullanıma, Üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak GameBurada tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


    2. Tanımlar

    Pazar: GameBurada sitesi üzerinde Üye’lerin kendi aralarındaki alışveriş işlemlerini yapabildiği “İlan Pazarı” diye anılan kısımdır.


    İş Günü: Resmî tatil, bayram kapsamına girmeyen Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleridir.


    Ödeme Aracı: Bakiye yüklemek ve ödeme göndermek için kullanılan aracı firmalardır. GameBurada ‘nın sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. GameBurada dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme Araçlarını / Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.


    Kazanç: GameBurada’ya veya Üye’lerine mal veya hizmet satılması karşılığında elde edilmiş bakiye tutarının tamamı.


  Satıcı: Pazar’a satış maksadıyla herhangi bir ilan ekleyen gerçek veya tüzel kişidir. Satıcı olmak için GameBurada’ya üyelik şarttır. İşbu kullanım şartları gereği www.gameburada.com kullanıcısı 18 yaşından büyük ve T.C. ilgili kanunlarına göre reşit sayıldığını kabul eder. Gerekli www.gameburada.com üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi / Şartları’nda belirtilmiş / açıklanmıştır.


    Alıcı: Pazar içerisinde herhangi bir mal veya hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişidir. Alıcı olmak için GameBurada’ya üyelik şarttır. İşbu kullanım şartları gereği www.gameburada.com kullanıcısı 18 yaşından büyük ve T.C. ilgili kanunlarına göre reşit sayıldığını kabul eder. Gerekli www.gameburada.com üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi / Şartları’nda belirtilmiş / açıklanmıştır.


    Kullanıcı: www.gameburada.com üzerinden satışa sunulan Ürünler ’i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Ziyaretçi”, “Üye”, “Alıcı” veya “Satıcı” olarak da anılabilecektir. GameBurada gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi de dahil ilave belgeler talep edebilir.


    Ziyaretçi: www.gameburada.com sitesine erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır. GameBurada gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi dahil ilave belgeler talep edebilir.


    Hizmetler: www.gameburada.com üzerinden Satıcı ve Alıcıların Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla GameBurada tarafından sunulan Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Bu kapsamda GameBurada üzerinden verilen Hizmetler aslında aracılık hizmeti olmakla beraber; GameBurada ile arasında bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışını yapma, Satıcılar tarafından veri tabanına / databaseye yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından GameBurada üzerinden görüntülenebilmesi, listelenebilmesi ve aranabilmesini, Satıcı ve Alıcı arasında; Satıcı ’ya ait ürünün Alıcı’ya satılmasına dair aracılık hizmetini, Satıcı ’ya ait ilanın daha fazla kişi tarafından görüntülenebilmesi için vitrin ve doping gibi ilan öne çıkarma hizmetlerini, GameBurada tarafından talep edildiğinde canlı telefon desteği ile veya başka bir iletişim vasıtası ile Satıcı ve Alıcı arasında iletişime kurma ve bu iletişime dahil olmayı kapsar.


    GameBurada, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetleri üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.


    Ürün: www.gameburada.com üzerinden, GameBurada’nın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere; işbu sözleşme, Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve diğer eklere uygun olarak satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder. Bu ürünler fiziki değildir. Anında tüketilen sayısal bir kod ve oyun parasından oluşan ve genel adı itibariyle E-PIN / Elektronik Pin’dir. Bundan sonra Ürün, E-PIN olarak da anılabilecektir.

İçerik: www.gameburada.com üzerinden erişimi mümkün olan, GameBurada veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler ’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.


    Veri tabanı / Database: İçerikler ’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti GameBurada’ya ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.


    3. İlan Pazarı Koşulları ve Kullanımı ile İlişkin Maddeler


GameBurada kendisi haricinde yasalara uygun olarak hizmet veren diğer E-Satış platformlarında kendi adına mağaza kurarak satış yapabilir. Bu platformlarda belirtilen fiyatlar GameBurada ‘dan farklı olabilir. Kullanıcı hiçbir şekilde farklı fiyatlandırmadan dolayı mağduriyet veya hak talebinde bulunamaz.


18 yaşından küçük kişiler GameBurada ’dan alışveriş yapamazlar. Ürün satamazlar ve alamazlar.


GameBurada, bayilik anlaşması olduğu 3. taraf firmalara ait ürünleri ve Satıcılar’ın Ürünler’ini GameBurada ’ya yüklemesini ve Kullanıcılar’ın bu Ürünlere ulaşmasına, Ürünler’i satın alma öncesinde görüntüleyebilmesini ve Alıcılar’ın Ürünler’i kredi kartı ile veya GameBurada tarafından www.gameburada.com’da belirlenen diğer ödeme yöntemleri ile satın alması Hizmetler’ini sağlamaktadır. GameBurada tarafından sunulan Hizmetler’in değiştirilmesi, bu Hizmetler’e yeni hizmetler eklenmesi, bu Hizmetler’in kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece GameBurada’nın inisiyatifindedir. GameBurada bu yetkisini, herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.

    

Pazar üzerinde ilanı satılan Satıcı, ilanda belirlenmiş başlangıç saatinden itibaren en geç iki saat içerisinde alıcısı ile iletişime geçmeli ve işlemleri başlatması gereklidir.


Pazar üzerindeki ilanların geçerlilik süreleri ilan kategorilerine göre değişiklik gösterebilir. Kategoriye göre ilan kurallarında belirlenen süreler dahilinde güncelleme yapılmayan ilanlar GameBurada tarafından yayından kaldırılır.


Pazar üzerinde açılan / yüklenen ilanların içerisindeki bilgilerin doğruluğu GameBurada tarafından kontrol edilmez ve bu bilgilerin doğruluğundan tamamen Satıcı sorumludur. GameBurada, Veri tabanı ’na yüklenen bilgilerin Kullanıcılar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. GameBurada, kendisi haricinde www.gameburada.com’a üye olmuş Kullanıcılar tarafından yüklenen İçerikler ’in hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte ve bu İçerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Alışveriş tamamlanana kadar bilgi farklılıklarından doğabilecek mağduriyetler satıcı tarafından karşılanacaktır.


Üyeler, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler; GameBurada ’nın ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ziyaretçiler, Hizmetler ’in talep edilen şekilde verilebilmesi için GameBurada ’ya kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını, söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı GameBurada ’nın her zararını karşılamakla yükümlü olduklarını peşinen beyan ve kabul ederler.


GameBurada, Satıcılar tarafından GameBurada ’ya yüklenen, değiştirilen İçerikler ’in hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. GameBurada, yüklenen ve/veya sunulan İçerikler ’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

    

GameBurada, Alıcı ve Satıcı arasında ödeme ve teslimat garantisi sağlamaktadır. Alışveriş esnasında alıcının ödediği ücreti güvence altına alır ve satıcı mal veya hizmeti teslim ettikten sonra bu tutarı satıcıya aktarmakla sorumludur.

   

Alışveriş tamamlandıktan sonra Alıcı ve Satıcı arasında doğabilecek herhangi bir olumsuzluktan GameBurada sorumlu değildir.


GameBurada, GameBurada üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı, GameBurada dışındaki diğer site ve sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek GameBurada dışında kalan içeriklerden dolayı GameBurada ’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da GameBurada sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ederler.


GameBurada, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.


GameBurada, Alıcılar ’dan Satıcılar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Alıcılar ’ı ve/veya Satıcılar ’ı temsil etmemektedir. GameBurada’nın Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Satıcı ve Alıcı arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Satıcı ve Alıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde GameBurada, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin taraf olarak gösterilemez.


Alıcı hizmet veya ürünü tamamen teslim ve güvene alana kadar ödemesi güvence altında kalır, bu süre teslimat tamamlandığından itibaren 48 saate kadar uzayabilir.


Satıcı ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, listelediği ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu ilan eklediği andan itibaren ibraz etmiş sayılır.


Satıcılar tarafından Ürünler üzerinde yapılacak değişiklikler GameBurada’nın sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına sorumludur.


Satıcı satışını yaptığı Ürün 'lerin Alıcı'dan haksız bir şekilde geri alınması, Alıcı'nın zarara uğratılması, haksız kazanç sağlanması ve bunlarla sınırlı kalmaksızın alıcıyı mağdur durumda bırakan tüm durumlar için direkt olarak sorumludur. Satışını yaptığı Ürün 'lerin garantisi ve doğruluğunun kendisinde olduğunu, aksi takdirde 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) tazminat ödemekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


GameBurada, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Ziyaretçi ’nin davranışlarından sorumlu değildir. GameBurada ’nın, hiçbir koşulda GameBurada ’nın kullanımı, içeriği, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. GameBurada’nın herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.


İşbu sözleşme hükümlerinin ihlali halinde GameBurada’nın maddi ve manevi zararını tazmin hakkı saklıdır. İşbu sözleşme, Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi GameBurada ’nın herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler ve Kullanıcılar bir tazmin talebinde bulunamaz.


Pazar üzerinde iletişime geçen Alıcı ve Satıcı işlemleri GameBurada üzerinden satın alım yapmadan tamamlamaya karar vermeleri halinde oluşabilecek tüm mağduriyetlerden Alıcı ve Satıcı sorumludur. Bu durumda GameBurada ’nın hiçbir sorumluluğu olmadığı tüm taraflar peşinen kabul ve taahhüt eder.


Satın aldığı Ürün’ü kontrol etmekle yükümlü olan Alıcı, teslim aldığı Ürün’ün ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını Satıcı ’ya karşı kullanabilir. Alıcı, GameBurada ’nın Ürün’ün satışından, tesliminden ve varsa ayıplarından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder. GameBurada bayisi olduğu 3. taraf firmalara ait Ürünler ’in ayıplı çıkması durumunda gerekli girişimleri yapacağını beyan eder. Hatalı veya kullanımı geçmiş Ürün’ün incelenmesi için 3. taraf firma tarafında başlatılan girişim de 30 iş gününü bulabilir. 30 iş gününü geçen durumlarda satış işlemi başarısız sayılır ve Alıcı bakiyesi hesabına geri yüklenir. -) GameBurada, Pazar üzerinde hiçbir şekilde mal veya hizmet için TAKAS işlemlerine aracılık yapmaz.


GameBurada kapsamında, Satıcılar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü kişiler tarafından sağlanan Hizmetler’den ve İçerikler ’den dolayı GameBurada’nın iş birliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin, GameBurada çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu olmadığını peşinen kabul edilmiş sayılır.


GameBurada, 5651 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Ziyaretçiler ’in GameBurada üzerinde gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. Kullanıcılar, GameBurada üzerinden kendileri hakkında toplanan verilerin GameBurada tarafından işlenmesine açık rıza ile onay vermiş sayılırlar.


GameBurada ’daki Ürünler ’e ilişkin bilgiler ve ilanlar güncelliğini yitirebilir. Satıcılar tarafından listelenen Ürünler ’e ilişkin bilgileri güncelleme yükümlülüğü münhasıran Satıcılar üzerinde olup GameBurada bu konuda herhangi bir güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır. GameBurada bayisi olduğu firmalardan elde ettiği Ürünleri Kullanıcılara stoklayarak satmamakta, API ile 3. taraf firmanın kendisine verdiği anlık stok ve fiyat listesi üzerinden Kullanıcılara GameBurada üzerinden gösterim yapmaktadır. GameBurada, bayisi olduğu 3. taraf firmalardan elde ettiği ve GameBurada üzerinde listelediği Ürünler hakkında sorumluluğu kabul etmektedir. Bu durumda yaşanacak aksaklık hakkında gerekli bildirimi Kullanıcı adına hizmet aldığı 3. taraf firmaya ileteceğini ve aksaklığın giderilmesi için gerekli girişimleri zaman kaybetmeden başlatacağını beyan eder.


Kullanıcılar, GameBurada ’da satılan Ürünler ’i listelendikleri fiyat ile almayı kabul eder. Hiçbir şekilde GameBurada ’ya indirim ve kampanya teklifinde bulunamazlar. GameBurada kendi rızası ile farklı Kullanıcılara farklı fiyat uygulaması hakkını saklı tutar. Kullanıcı, GameBurada ’dan Ürün ’ü satın alarak kredi kartı veya GameBurada ’nın belirleyeceği başkaca ödeme yöntemleri ile ödeme yapacaktır. GameBurada, kredi kartı ve diğer yöntemlerle yapılan satışlara ilişkin promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkanlarını GameBurada ’dan Alıcı’ya duyurur. Bununla birlikte, GameBurada’nın bankalar tarafından yapılan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkânı gibi ödeme kolaylıkları bakımından hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcılar GameBurada ’nın bu hakkını hiçbir zaman sorgulayamazlar.


Ziyaretçiler; işbu Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde GameBurada’nın üyeliği sona erdirmek ve Kullanıcılar ’ın GameBurada ’ya girişini belirli/belirsiz bir süre engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.


GameBurada ’nın herhangi bir talebe veya soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Kullanıcılar; GameBurada tarafından veya GameBurada üzerinden SATICI tarafından yapılan satışlardan sonra destek talebinde bulunamaz. -) Kullanıcı Gameburada’da verilen Hizmetler’e erişim için gerekli teknik altyapıya sahip olmalıdır. Kullanıcının eksik teknik altyapısından kaynaklanan erişim sıkıntıları satış ve satış sonrası süreçte ortaya çıksın veya çıkmasın GameBurada’nın sorumluluğunda değildir.


GameBurada kendi inisiyatifinde ve kendisinin belirleyeceği fiyatlandırma üzerinden 3. taraf kişi ve firmalara ait reklamları Kullanıcılara gösterebilir. Reklam, kampanya ve promosyonlar; mobil Uygulama üzerinden Push Bildirim olarak, flash mesaj olarak, SMS olarak, e-mail olarak veya farklı vasıtalar ile Kullanıcı’ya rızası dışında gönderilebilir. Bu bildirimleri sonlandırabilmek için Kullanıcıya teknik imkân sunulmuştur. Kullanıcı reklam, promosyon ve kampanyalar hakkında içerik de dahil olmak üzere hiçbir teklifte bulunamaz ve olduğu gibi kabul etmiş sayılır.


Kullanıcı ile GameBurada arasında hukuki hiçbir bağlantı yoktur ve iddia edilemez. GameBurada ’nın Kullanıcılar ile iş ortaklığı, işveren-işçi ilişkisi veya temsilcilik gibi bir ilişkisi yoktur. Hiçbir Kullanıcı GameBurada hakkında resmi bir anlaşma olmaksızın bunu iddia edemez.


Kullanıcılar’ın kendi aralarında GameBurada üzerinden kendileri, hesapları veya başka kişisel verilerini karşılıklı paylaşmaları GameBurada’yı bağlamaz. Bu bilgilerin güvenliğinden sorumlu tutulamaz.


5. Mağaza Açma ve İşletme Koşulları -) Sadece Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları ve bilgileri E-devlet sistemi üzerinden doğrulanan kullanıcılar GameBurada üzerinde mağaza açabilir ve işletebilir. -) Mağaza açmak isteyen Üye GameBurada Kimlik Doğrulama Sistemi (7. madde) ile bilgilerini doğrulamak zorundadır. -) Mağaza olarak işlem yapabilmek için Üye’nin akli dengesinin yerinde olması gereklidir. -) Satıcı pazar üzerinde ilan eklerken sattığı malın veya hizmetin bilgilerini tam ve eksiksiz olarak belirtmelidir. Mal veya hizmetin alıcı nezdinde kusur sayılabilecek her türlü bilgi ilanda açıkça belirtilmelidir. İlan üzerinde verilen eksik bilgilerden kaynaklanan sipariş iptallerinde yaşanan mağduriyetlerden GameBurada sorumlu değildir. -) Satıcı, ilan eklerken satışı yasaklı olan ilanları eklemeyeceğini ve bu yasaklı ilanlardan doğabilecek olumsuzlukların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. GameBurada yasaklı ilanları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. -) Satıcı, mal veya hizmetlerinin ilan ücretlerinin tamamı üzerinden mal veya hizmetin kategorisine ve Satıcının hesabına göre değişkenlik gösteren komisyon tutarını GameBurada tarafından alınacağını bilir. -) Satıcı, GameBurada üzerinden herhangi bir satın alım olmadan yapılan mal veya hizmet teslimatlarında tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu bilir. -) Satıcı, yaptığı her başarılı satış işleminin ardından Başarılı Satış puanı kazanacağı gibi başarısız bir satış işleminde başarısız satış puanı kazanacağını bilir. -) Elde edilen başarılı satış işlemi puanları alışverişten sonra yaşanacak olumsuzluklardan dolayı başarılı satış puanı düşürme ve başarısız satış puanı ekleme hakkını GameBurada saklı tutar. -) Gelir Vergisi Kanunun 82. Maddesinde bir takvim yılında belirtilen tutardan fazla satış yapan kullanıcılar gelirlerini kendileri beyan edeceğini kabul ve taahhüt eder. 6. Mesajlaşma Koşulları -) Üye’ler anlık mesajlaşma sisteminde diğer Üye’lere yazdıkları tüm içeriklerden sorumlu olduğunu bilir. -) GameBurada, anlık mesajlaşma sisteminde spamı engellemek amacıyla Üye’lerin arka arkaya gönderebilecekleri mesaj sayısını sınırlandırmıştır. Bu sınıra ulaşan Üye karşı taraftan yanıt almadıkça yeni mesaj atamayacağını farkındadır. -) Üye’ler mesajlaşma sistemi üzerinden diğer Üye’lere verdiği telefon, eposta, adres ve benzer tüm kişisel bilgilerden kendisi sorumludur. -) Mesaj atan tüm Üye’ler attığı mesajların silinemeyeceğini ve GameBurada’nın bu mesajları dönem dönem yedekleyebileceğini ve saklayabileceğini kabul ve taahhüt eder. -) Üye mesajlaşma sırasında haksız kazanç elde etmek amacıyla diğer Üye’lere yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi durumunda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu bilgilendirmeden dolayı mağduriyet yaşayan Üye’nin tüm zararını karşılamak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. -) Üye mesajlaşma sistemi ve/veya diğer üyeler ile etkileşim kurduğu herhangi bir yerde kar amacı olsun olmasın farklı sitelerin adını kullanamayacağını ve bunu yapması halinde mesajlaşmasının süreli veya süresiz olarak kapatılabileceğini kabul ve taahhüt eder. -) GameBurada, gerek gördüğü durumlarda Üye’nin diğer Üye’lerle olan tüm iletişimini süreli veya süresiz olarak kısıtlama hakkını saklı tutar. 7. GameBurada Kimlik Doğrulama Sistemi -) GameBurada üzerinden Ürün satmak veya almak için veya bakiye yüklemek için ÜYE olmak şarttır. GameBurada ’ya üye olmak ücretsizdir. Üyelik şartları Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. -) GameBurada’nın bazı hizmetlerinden faydalanabilmek için Üye’ler kimlik doğrulaması yapması gerektiğini bilir. -) Üye sadece GameBurada’nın kendi kimlik doğrulama sistemi üzerinden o anda çekilip gönderilen evrakların kabul edileceğini ve farklı kanallardan gönderilen evrakların kabul edilmeyeceğini bilir. -) Üye’nin gönderdiği evrak aşağıdakileri içermelidir: -) Üye’nin kendisi. -) Üye’nin kendisine ait kimlik, ehliyet veya pasaportu. -) Üzerinde GameBurada.Com ve evrağın gönderildiği günün tarihini içeren bir kâğıt. 8. Bakiye Yükleme ve Harcama Koşulları -) Üye’ler ATM’den kartsız işlem veya internet bankacılığı üzerinden HAVALE/EFT olarak gönderilen ödemelerin bildirimlerinin yapılması gerektiğini bilir. Üye bildirimi yapılmayan ödemenin hesabına geçmeyeceğinin bilincindedir. Bu sebepten dolabilecek mağduriyetlerden GameBurada sorumlu tutulamaz. -) Üye’nin yatırdığı ve bildirdiği ücretler hesabında dijital bakiye olarak gözükür ve Üye bunu istediği zaman, istediği kadarını harcayabilir, saklayabilir. Bakiye olarak eklenen ücret herhangi bir harcama veya satış yapılmadan zamanla kendiliğinden artmaz veya eksilmez. -) Üye’lerin bakiye yükleme işlemleri sırasında Ödeme Aracı firma kullanılır ve bu yüklemeler sırasında yaşanılacak gecikmelerden doğabilecek maddi veya diğer zararlardan GameBurada sorumlu tutulamaz. -) Gerçek para karşılığında dijital bakiye eklenmesi sonucunda GameBurada gerek gördüğü takdirde güvenlik amacıyla ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu bilgi ve belgeler GameBurada Kimlik Doğrulama Sistemi ‘nde belirtildiği şekilde alınır ve sadece Gizlilik Politikası ve Veri Kullanımı şartlarına tabi olarak kullanılabilir. -) Üye’nin hesabına eklenen dijital bakiye Türk Lirası (TL) cinsinden işlem görmektedir. Döviz cinsi hesaplardan yapılan kart ödemelerinde Üye’nin hesabından çekilen döviz tutarı ödeme yaptığınız bankanın güncel kuruna göre banka tarafından belirlenir. Bu tarz ödemelerde bankanızın uygulayacağı komisyon ve diğer işlem ücretlerinden GameBurada sorumlu değildir. -) Üye ödediği tutar karşılığı olan dijital bakiyeyi sadece site içerisinde alışveriş yapmak amacıyla kullanabileceğini ve bu bakiyeyi kısmen ve/veya tamamen banka hesabına çekemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 9. Kazanç Harcama ve Çekim Koşulları -) GameBurada tarafından verilen Hizmetler; GameBurada ’nın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalara ait olan Ürünler’i listeleme Satıcılara, Ürünler’i satışa sunabilecekleri, Alıcılara veya Ziyaretçilere ise Ürünler’i görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanması ve Alıcılar tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alınmasını takiben Satıcı’ya aktarılmasına aracılık etmedir. -) Üye’ler elde ettikleri Kazanç’lar ile site içerisinde harcama yapabilmek için GameBurada Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden evrak göndermesi gereklidir. Bu koşula sahip olmayan Üye’ler Kazanç’ları ile siteden herhangi bir mal veya hizmet satın alamaz. -) GameBurada kazanç karşılığı olan bakiyeyi, yalnızca GameBurada sistemine kayıt edilebilen banka hesaplarına ödemektedir. -) Üye, ödemenin gönderileceği hesabın bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bilgilerin eksik veya hatalı verilmesinden dolayı doğabilecek maddi kayıp veya gecikmelerden GameBurada sorumlu tutulamaz. -) Üye’ler, güvenlik sebepleri dolayısıyla yalnızca kendilerine ait olan banka hesaplarına ödeme talebinde bulunabileceklerdir. -) GameBurada gerekli gördüğü noktalarda Satıcı’nın elde ettiği gelirleri bloke edebilir ve Satıcı’nın hesabını incelemeye alabilir. Bahsi geçen bloke en fazla bir hafta olabilir. Bu sürenin uzatılması ve incelemenin devamı hakkını GameBurada saklı tutar. -) GameBurada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir. -) GameBurada, Üyeler’in GameBurada üzerinden satışa sundukları Ürünler’in listelenmesi, Alıcılar tarafından Ürünler’in bedelinin ödenmesini takiben verilecek onay dahilinde Alıcılar tarafından ödenen bedellerin ilgili Satıcı’ya aktarılmasına aracılık etmektedir. Alıcılar, GameBurada vasıtası ile ödeme yaparak Satıcılar ile kurdukları ticari ilişki kapsamında ödeme yükümlülüklerini yerine getirilmiş sayılırlar. Bu kapsamda Satıcı; GameBurada ’nın Alıcılar tarafından yapılacak ödemelerin Satıcı’nın üyelik hesabına aktarılmasına yetkili olduğunu, Alıcı tarafından gönderilen ödemenin kendi rızası ile GameBurada’ya ait banka hesaplarında veya GameBurada ’nın anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcılarının yine GameBurada ’ya sunduğu para işleme alanlarında tutulduğunu, aldığı Hizmetler karşılığında hizmet bedeli ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 10. Para İadesi -) GameBurada ’nın istenilen mal veya hizmeti tedarik edememesi durumunda Üye’nin iade talep etmesi halinde GameBurada bakiyeye karşılık gelen ücreti de belirtilen süre aralığında iade etmekle yükümlüdür. -) Oyuncu Pazarın’da Üye’nin istediği içeriğin satılmış olması veya muhtelif bir sebepten dolayı Oyuncu Pazarı üzerindeki siparişi iptal edilmiş durumda olan Üye’nin iade talep etmesi halinde GameBurada bakiyeye karşılık gelen ücreti iade etmekle yükümlüdür. Ücret iadesi koşullarının sağlanması için Üye’nin istediği mal veya hizmete eş değer bir içeriğin GameBurada veya Oyuncu Pazarı’nda olmaması durumu GameBurada tarafından kontrol edilir ve kararı GameBurada tarafından verilir. -) Üye, GameBurada üzerindeki üyeliğe bakiye olarak yansımayan ödemelerin iade süreçlerinin ödeme sırasında kullanılan Ödeme Aracı firma tarafından yapılacağını bilir. Bu sebepten dolayı bu aşamadaki ödemelerin iadesini Ödeme Aracı firma ile iletişime geçerek kendisinin ileteceğini kabul ve taahhüt eder. -) Üye, yapılan ödemenin iade edilebilmesi için gerçekleşen ödeme miktarının tamamının Üye’nin bakiyesinde kullanılmamış olarak durması gerektiğini bilir ve ödemelerde kısmi iade alamayacağını farkındadır. -) İade işlemleri 7 iş günü içerisinde başlatılır. İadenin tamamlanmasında Ödeme Aracı firmanın veya Bankanın sebep olabileceği gecikmelerden GameBurada sorumlu değildir. 11. Mal veya Hizmet İade ve İptal Koşulları -) Mal veya hizmetin ayıplı, kullanılmış, işlevsiz olması halinde mal veya hizmet eğer mümkünse iade alınır. Bunun dışındaki iade, değişim veya iptal işlemleri GameBurada’nın kendi inisiyatifindedir. -) Satıcı, Pazar üzerinde satılan ancak belirlenen süreler içerisinde teslimatı başlamayan veya alıcının kabul etmemesine rağmen ertelenen işlemlerin ihtara gerek olmaksızın iptal edileceğini kabul ve taahhüt eder. -) Pazar üzerinde satılan mal veya hizmetin ilanda belirtilen özelliklerde olmaması halinde alıcının talep etmesi durumunda GameBurada satıcı ile iletişime geçip siparişin iptal sürecini yönetmekle yükümlüdür. -) Pazar üzerinden Satıcı tarafından kullanılan ilan öne çıkartma gibi avantaj sağlayıcı hizmetlerin iptali veya iadesi mümkün değildir. 12. Davranış Kuralları -) Üye’lerin birbirleri ile GameBurada üzerinden yaptığı ve/veya Canlı Destek üzerinden yaptığı görüşmelerde sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan içerikler göndermeleri Üye’lerin mesajlaşma sistemine ve/veya Canlı Destek hizmetine erişimi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın süreli veya süresiz olarak kısıtlanması hakkını GameBurada saklı tutar. -) Ziyaretçiler, GameBurada üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Ziyaretçiler’in, GameBurada dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. -) GameBurada tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, kara para aklama, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzeller hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu durumlarda Kullanıcı, GameBurada tarafından kalıcı veya geçici bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa Kullanıcı’nın oluşturduğu ilgili içerikleri, materyalleri, verileri ve diğer unsurları, talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamları ve emniyet birimleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve idari mercilerle usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. 13. Fikir paylaşım kuralları -) Kasıtlı veya kasıtsız olarak paylaşılan fikirlerin mülkiyeti GameBurada’a aittir. -) GameBurada sürekli olarak geliştirilen ve düzenlenen bir sistemdir. Üye’lerin kasıtlı veya kasıtsız olarak ürettiği fikir ve geliştirmeler daha önceden tasarlanmış veya planlanmış olabilir bu sebepten dolayı Üye’ler fikir paylaşımında bulunurken bu fikirler üzerinde hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. -) Fikri paylaşımların sonuçlarında herhangi bir ödüllendirme durumu söz konusu değildir ancak bu eylemi gerçekleştirme inisiyatifini GameBurada saklı tutar. -) Kullanıcı işbu sözleşme haricinde; Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Üyelik Sözleşmesini okumaktan ve anlamaktan sorumludur. -) GameBurada Kullanıcıların yüklediği her türlü İçeriğe karşı sorumsuzdur. Bu içeriklerin izinsiz paylaşımı durumunda ortaya çıkabilecek hukuki süreçlerden Kullanıcının kendisi sorumludur. GameBurada hukuka aykırı olduğunu düşündüğü her türlü içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan silme hakkını saklı tutar. -) Kullanıcılar, GameBurada’da yer alan; elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir İçerik’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. -) Kullanıcılar, GameBurada’da, GameBurada’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. -) GameBurada üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçerik GameBurada’nın mülkiyeti altındadır. GameBurada’ya yazılı olarak başvurulmadıkça ve GameBurada’nın yazılı onayını almadan bu İçerik’ler çoğaltılamaz, kopyalanamaz, 3. kişiler ile paylaşılamaz. -) Kullanıcılar, GameBurada üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’in depolandığı Veri tabanı’na hiçbir şekilde erişim girişiminde bulunamazlar. -) Kullanıcıların, GameBurada üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’i elde etmek maksadıyla api, script veya başka türlü yazılımlar ile veri çekmesi yasaktır. -) GameBurada ’ya ait isim, logo veya GameBurada’yı temsil eden her türlü İçerik, GameBurada’nın yazılı onayı alınmadan hiçbir ortamda kullanılamaz. GameBurada iş ortaklarını kendi www.gameburada.com internet sitesi üzerinden ilan etmektedir. Burada yer alanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi GameBurada ismini temsil eden hiçbir içeriği kullanma hakkına sahip değildir. 14. Çekiliş ve Promosyon Kodları -) GameBurada, ücretsiz olarak dağıttığı dijital bakiye karşılığı olan promosyon kodlarının kullanımını belirli bir süre ile sınırlandırma, son kullanım tarihi belirleme ve bir kullanıcı için kaç tane kullanılabileceğini belirleme hakkını saklı tutar. -) GameBurada ve diğer platformlar üzerinde yapılan “Çekiliş” ’lerde mal veya hizmetin karşılığı olan o anki bakiye değerinde Promosyon Kodu teslim edilir. -) Promosyon Kod’unun kullanılabilmesi için Üye’ler hesaplarındaki GameBurada’nın gerekli gördüğü doğrulamaları yapmakla yükümlüdür. -) GameBurada tarafından yapılan çekilişlere katılan tüm kullanıcılar bilgilerinin GameBurada tarafından kazananların duyurulması ve/veya benzer amaçlarla kısmi olarak ve/veya tamamen paylaşılabileceğini kabul ve taahhüt eder. -) GameBurada yaptığı tüm çekilişlerde sonuçların açıklanma tarihini değiştirme ve/veya çekilişi iptal etme hakkını saklı tutar. 15. Gizlilik Politikası ve Veri Kullanımı -) GameBurada, Üye’ler tarafından gönderilen / paylaşılan bilgi ve belgeleri yalnızca doğrulama, müşteri profili belirleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanır. -) Üyelik doğrulaması sırasında belirtilen telefon numarasına sadece GameBurada başlığı altında kampanya ve diğer içerikler gönderilir. Üye eğer isterse bunu kaldırabilir. -) Gönderilen bilgi ve belgeler 3. şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca Savcılık, Polis, Vergi Memuru gibi resmi makamlar tarafından bilgi talep edilmesi halinde hesabınızda kayıtlı olan tüm bilgi ve belgeler resmi makamın kendisi ile paylaşılır. -) GameBurada’ya verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Sözleşme’de tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. -) Üye, siteyi karalamak ve/veya şikayetini dile getirmek amacıyla farklı mecralarda GameBurada içerisinde yaşanan durumları herkese açık bir şekilde paylaşır ise konuda bahsi geçen Üye’nin bakiye ve/veya konuya dair diğer kişisel olabilecek bilgileri GameBurada tarafından herkese açık bir şekilde teşhir etme yetkisi ve izni olacağını kabul ve taahhüt eder. -) GameBurada Üye’lerine sattığı oyunlar ile ilgili reklam gönderme hakkını saklı tutar. Üye’ler reklam almayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. -) Bu ilkeler ile kişisel haklarınız GameBurada tarafından teminat altına alınmıştır. -) GameBurada, GameBurada üzerinden Ziyaretçiler, Alıcılar ve Satıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, ifşa edebilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir. GameBurada aynı zamanda; Ziyaretçiler’in kimliği, adresi, e-posta adresi, telefonu, IP adresi, GameBurada ’nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde diğer bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla edinebilir, saklayabilir, kullanabilir, iş ortağı olan üçüncü kişilerle paylaşabilir. -) GameBurada, GameBurada üzerinde Kullanıcılara ait ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Madde 6.1’de belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” asla toplamamaktadır. -) GameBurada, GameBurada dahilinde kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Ziyaretçiler, GameBurada tarafından alınan gerekli tüm tedbir ve önlemlere rağmen GameBurada’ya yapılan her türlü saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda GameBurada ’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcılar bu sebeple doğacak zararlardan GameBurada’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan ederler. 16. Çerez Politikası -) Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Kişisel verilerinizin korunması amacıyla sistem ve internet altyapısı en güvenli seviyede tutularak gerekli önlemler GameBurada tarafından alınmıştır. -) GameBurada üzerinde herhangi bir bilgi vermeden ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. -) Geçerlilik sürelerine göre Geçici ve Kalıcı Çerezler olmak üzere iki çeşit çerez bulunmaktadır. Bu çerezler GameBurada’yı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza kullandığınız tarayıcı vasıtası ve güvencesi ile gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Bilgisayarınız üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplanmamaktadır. -) Tarayıcınıza kayıt edilen Geçici ve Kalıcı çerezler ziyaret deneyiminizi olumlu yönde etkilemek adına ilgi alanlarınız ve tercihlerinize göre sitenin düzenlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. -) Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakabilirsiniz. -) Çerezleri istediğiniz zaman tamamen silebilirsiniz ancak bunların silinmesi GameBurada üzerindeki tercihlerinizi olumsuz yönde etkileyeceği gibi tüm hizmetlerden faydalanmanızı kısıtlayabilir. -) Kullanıcı işbu sözleşme haricinde; Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Üyelik Sözleşmesini okumaktan ve anlamaktan sorumludur. 17. Sorumluluğun Sınırlı Olması -) Oyuncu Pazarı’na eklenen ilandaki tüm içerik ve resimler yüklendiği andan itibaren GameBurada’ya aittir ve GameBurada bu içerik ve resimleri istediği gibi kullanma/kullandırtma hakkını saklı tutar. -) Satış işleminin tarafı olmayan GameBurada, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya GameBurada Güvence Sistemi sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. -) Herhangi bir satın alım olmadan GameBurada içerisinde veya dışında teslim edilen mal veya hizmetlerin sorumluluğu tamamen bilgi paylaşımı yapan Satıcı’nın kendisine aittir. -) GameBurada, Üye’lerin hesaplarını koruyabilmeleri için kendilerine çeşitli güvenlik önlemi alma imkânı sunmaktadır. Bu imkanları kullanıp kullanmamak Üye’nin kendi inisiyatifidir. Bu sebepten dolayı Üye’nin ihmali ile hesabının çalınması ve yetkisiz herhangi bir işlem yapılması sonucunda doğabilecek olumsuzluklardan GameBurada sorumlu değildir. -) Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde GameBurada, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GameBurada için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GameBurada 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. -) GameBurada, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda, GameBurada’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. -) İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. -) GameBurada, GameBurada dahilinde kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Ziyaretçiler, GameBurada tarafından alınan gerekli tüm tedbir ve önlemlere rağmen GameBurada ’ya yapılan her türlü saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda GameBurada’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcılar bu sebeple doğacak zararlardan GameBurada ’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan ederler. -) GameBurada Kullanıcıya sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf etmektedir. Fakat GameBurada, servislerinin Kullanıcının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesinin kırılmazlığını garanti etmez. -) Kullanıcı işbu sözleşme haricinde; Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Üyelik Sözleşmesini okumaktan ve anlamaktan sorumludur. 17. Hukuki ve Mucbir Sebepler -) Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GameBurada Kullanım Koşulları’ndan ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nden ve eklerinden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu durumlar için GameBurada’nın Kullanıcıları herhangi bir zararını tazmini talebinde bulunamazlar. -) Mücbir sebep terimi, GameBurada’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, salgın, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, resmi otoritelerce internet erişimine getirilen kısıtlamalar gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir. -) Aksi belirtilen durumlar hariç, Kullanıcının yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, GameBurada kayıtları geçerli sayılacaktır. -) Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki haklarını Kullanıcı panelinden GameBurada’nın onayı olmadan devredebilir. Bunu GameBurada’nın bilmesi gerektiği iddia edilemez. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan GameBurada hiçbir şekilde sorumlu değildir. -) İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 18. Sözleşmenin Feshi -) İşbu Sözleşme, Üye’lik olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek. Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılmayacaktır. -) GameBurada, Üye’lerin işbu Sözleşme ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, GameBurada’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 19. Geçerlilik – Yürürlülük Durumu -) İşbu Kullanım Koşulları, GameBurada tarafından GameBurada içerisinde ilan edildiği tarihte tüm Kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nı GameBurada’yı ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla kabul etmiş olurlar. GameBurada, dilediği zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler GameBurada üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 • Hızlı Teslimat

  7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

 • Güvenli Alışveriş

  3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

 • Uygun Fiyat

  İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

 • Müşteri Memnuniyeti

  Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.